Självserviceportal för lösenordsbyte eller om du behöver återställa ditt AD konto med nytt lösenord.


Personal

Anställd personal, förtroendevalda och timanställda.


Elever

Endast elever med en giltig e-legitimation.


Leverantörer och konsulter

Konsulter med systembehörigheter och systemleverantörers personal.