Lösenordsbyte

Välj "Byt lösenord" om du vill byta ditt nuvarande lösenord, och "Glömt lösenord" för att återställa ett glömt lösenord.

Glöm inte att även byta lösenord på din telefon ifall du använder Säker e-post, annars finns risken att ditt konto blir låst.